Millimedia har et ekstremt lavt karbonavtrykk – Kunder sparer 200 000 i året!

Beliggenhet i kort gangavstand til mange scener og superlette transportløsninger gjør det mulig å gå, ta banen eller taxi til de fleste oppdrag. – Selv 8-kamera livesendte produksjoner for Oslofilharmonien i Konserthuset, med flere 70-meters kabelstrekk, får vi inn i en stasjonsvogn taxi.
På lengre turer benytter vi Bilkollektivet eller NSB, der det er mulig.

Hos faste kunder har vi tungt/rimelig utstyr lagret, og enkelte steder har vi lagt ferdig kabling. Dette gjør det enkelt å ta banen fremfor taxi, og forkorter riggetiden dramatisk.

Mye postproduksjon er lagt slik opp at vi slipper å sitte sammen med kunde; i dag kan det meste gjøres online, der vi og kunde kan jobbe med prosjektet uten å sitte sammen. Dette sparer tid og transport for begge parter, og Millimedia slipper å ha “representative lokaler” – Vi sitter gjerne sammen med kunde på Kulturhuset; alt vi trenger er en laptop.

Paradoksalt nok medfører bevisst klimaprofil at vi kan levere billigere tjenester:
– Hjemmebasert studio/lager gjør at man ikke daglig sløser bort timesvis i kø til og fra lager/kontor utenfor sentrum.
– Bilholdskostnader og parkeringskostnader er null.
– Lager/kontorkostnader hjemme gir svært lav husleie.
– Millimedias opplegg for postproduksjon er tids- og transportbesparende, også for kunde.

I sum sparer vi produksjonskostnader i størrelsesorden 200 000 kroner, som vi slipper å belaste kunder og miljø for!