Velkommen til Millimedia


Millimedia formidler det som skjer på scenen med inntil 10 kamera, i opptak eller som live stream. Vi utvider gradvis med rimelige intervjuer, teasere og reportasjer. Våre kunder er landets fremste scenekunstnere og sentrale samfunnsaktører.

Millimedias prisede pakker gjør det enkelt å bestille. I så godt som alle leveranser til nå har vi sett og avtalt alle kostnader før prosjektstart.

Vi har modifisert pakkene litt, så nå blir leveransene både litt rimeligere og enda mer relevante.Forestillingsdokumentasjon

Millimedias spesialitet er videodokumentasjon av konserter og forestillinger for landets fremste scenekunstnere.

Våre prisede pakker gjør det enkelt å budsjettere og bestille.

Streaming

Stadig flere ønsker å få sine konserter og arrangementer live streamet til egne kanaler på Youtube og Facebook.

Streaming av forestillinger er vesensforskjellige fra arrangementsstreaminger. Vi har prisede pakker på begge felt.Intervju, teaser og reportasje

Mer enn 50% av amerikansk ungdom har Youtube som startside, og vi kommer etter. Det er altså stadig viktigere å uttrykke seg audiovisuelt. Intervjuet kan komplettere en informasjons- eller opplevelsespakke, og trenger ikke koste allverdens.