Forestillingsdokumentasjon


Av Millimedias nesten 200 oppdrag i 2017 var hovedvekten fortsatt innen videodokumentasjon av konserter og forestillinger for landets fremste scenekunstnere, frigrupper og institusjoner.
Vi begynner å få seriøs mengdetrening, har superrasjonell drift og mange oppdrag å fordele faste kostnader på. Vi kan derfor senke prisene i en tid der scenekunstens økonomiske kår ikke følger samfunnsutviklingen.

Pakkeløsninger

Promo


Promo (utdrag) kan lages fra ferdig dokumentasjonsvideo

2-5 min utdrag / kavalkade fra forestilling, der oppdagsgiver velger utdrag fra fullengderen. Inntil 8 utdrag og enkelt lydarbeid, evt mer etter nærmere avtale på forhånd.

I praksis klippes og etterarbeides fullengderen ferdig, og oversendes via Filemail. Oppdragsgiver laster ned, ser gjennom, og velger utdrag. Millimedia får omtrentlige inn/ut-tider tilsendt på mail, og klipper sammen.

Siden dette er reklame for forestillingen, skal det moms på.
Kr 1 500 inkl. MVA