Millimedia formidler det som skjer på scenen med inntil 10 kamera, i opptak eller som live stream. Vi utvider gradvis med rimelige intervjuer, teasere og reportasjer. Våre kunder er landets fremste scenekunstnere og sentrale samfunnsaktører.

Millimedias prisede pakker gjør det enkelt å bestille. I så godt som alle leveranser til nå har vi sett og avtalt alle kostnader før prosjektstart.

Les mer om Millimedia

Forestillingsdokumentasjon

Millimedias spesialitet er videodokumentasjon av konserter og forestillinger for landets fremste scenekunstnere.

Våre prisede pakker gjør det enkelt å budsjettere og bestille.

Les mer om videodokumentasjon

Streaming

Stadig flere ønsker å få sine konserter og arrangementer live streamet til egne kanaler på Youtube og Facebook.

Streaming av forestillinger er vesensforskjellige fra arrangementsstreaminger. Vi har prisede pakker på begge felt.

Les mer om streaming