Streaming


Stadig flere ønsker å få sine konserter og arrangementer live streamet til egne kanaler på Youtube og Facebook. Millimedia har blant annet jevnlige 4-kamera live streaminger fra Nasjonal Jazzscene Victoria. Streaming av forestillinger er vesensforskjellige fra arrangementsstreaminger. Løsningsforslag er utformet separat.


Konserter og forestillinger



Seminarer og debatter



Konferanser


Konferanser har gjerne litt større AV-produksjon, med innleid scene, lys, lyd og storskjermer.
Millimedia samarbeider nært med solide lys- lyd-og sceneleverandører.

Be om løsningsforslag og pristilbud.