Streaming


Stadig flere ønsker å få sine konserter og arrangementer live streamet til egne kanaler på Youtube og Facebook.

Millimedia har vellykket gjennomført 25 slike oppdrag denne våren (2016).

Streaming av forestillinger er vesensforskjellige fra arrangementsstreaminger. Løsningsforslag er utformet separat.


Konserter og forestillingerSeminarer og debatterKonferanser


Konferanser har gjerne litt større AV-produksjon, med innleid scene, lys, lyd og storskjermer.
Millimedia samarbeider nært med solide lys- lyd-og sceneleverandører.

Be om løsningsforslag og pristilbud.