Streaming


Stadig flere ønsker å få sine konserter og arrangementer live streamet til egne kanaler på Youtube og Facebook. Millimedia har blant annet jevnlige 4-kamera live streaminger fra Nasjonal Jazzscene Victoria. Streaming av forestillinger er vesensforskjellige fra arrangementsstreaminger. Løsningsforslag er utformet separat.


Konserter og forestillingerSeminarer og debatterKonferanser


Konferanser har gjerne litt større AV-produksjon, med innleid scene, lys, lyd og storskjermer.
Millimedia samarbeider nært med solide lys- lyd-og sceneleverandører.

Be om løsningsforslag og pristilbud.