Intervjuer


En stemme og et ansikt tar oppmerksomhet og gir forståelse til sammenhenger i en tid der en femlinjers tekst er for langtrukken.

Intervjuet kan også binde sammen ulike elementer i minireportasjer og pressepakker.


Teasere og promos


Teasere og promo’er er små filmer som skaper oppmerksomhet og forventning til kommende forestilling eller utgivelse. I motsetning til forestillingsdokumentasjonen, som oftest er rettet mot bransjeaktører, er teaser/promo rettet mot publikum.

Formspråket er med dette annerledes, og videoproduksjonen får her en langt mer medskapende rolle. Hver scenekunstart har sine formale mulighetsrom.

For vår del skiller vi grovt mellom «Promo» som bygger på utdrag fra forestillingsdokumentasjon – og «Teaser» som henter materiale fra prøver i forkant.

Millimedia/Bjørn Kjetil Undem laget tre teasere for Brageteatrets forestilling «DRAMMEN OBSCURA – et portrett av en by»
– Her er en av dem

I eksempelet nedenfor har Hallgrim selv laget promo’en ut fra ferdig redigert fullengder fra Millimedia.


Reportasjer


Vi definerer her «reportasjen» som en mix av intervju(er) og teaser. Reportasjen som form åpner for å lage en lang rekke vinkler på samme produksjon; Åndsverkshaver, iscenesetter, produksjonsteknikk, utøvere, arrangører, publikum – Alle har sine historier og forventninger som kan spenne opp forventninger og gi forforståelse.

Vi kan gjøre slikt spesielt billig som tillegg til streaming eller forestillingsdokumentasjon.

Nedenfor finner du ett eksempel på hva som er mulig. Denne reportasjen gjorde vi for Hans-Kristian Kjos-Sørensen i Stavanger.